telefon ikon0212 519 67 42

İş Güvenliği Uzmanı

iş güvenliğiİş güvenliği uzmanı denilince akla gelen ilk ortak sağlık ve güvenlik birimi olan Yörük OSGB, yasa ve yürütmeliklerde belirtilmiş esaslar dahilinde vermiş olduğu danışmalık hizmetiyle çerçevesi belirlenmiş hukuki yükümlüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklı olası problemlerin önüne geçerek işletmenizin sicilini korumaktadır.

Uzman kuruluşlardan biri olan Yörük OSGB, her biri alanında uzman doktor ve mühendis kadrosu ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği kapsamında çalışmalar yürütmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir müessese olan kuruluşumuz, gelişime açık yapısı ve hukuki normlara bağlılığı ile işveren ve denetleyicilerden tam not almış ayrıcalıklı birimlerden biridir.

İş güvenliği uzmanı olarak Yörük OSGB, sizlerin adına yasal değişkenlikleri de göz önünde bulundurarak yükümlülüklerinizin takibini yapmaktadır. Gerekli yetki sertifikalarına sahip mühendis ve hekimleri ile güvenlik kapsamında uygulamaları yürürlüğe alan firmamız, omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilinci ile işverenin bilgi eksikliği ve ihmallerinden meydana gelebilecek tüm sorunların önüne geçmektedir.

İş Güvenliği Kapsamında Sağladığımız Hizmetler

Yetkin uzmanları ile tüm firma, işyerlerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan firmamız, olası iş kazalarının önüne geçilmesini hedeflemektedir. 6331 sayılı kanun, tüm işletmelere risk analizi işlemini yaptırmaları zorunluluğunu getirmiştir. Kanuni yaptırımlara ve cezai işlemlere maruz kalmamak için tüm kuruluşlar, risk analizi hizmetini almakla mükelleflerdir.

Avrupa birliği uyum yasalarından olan 6331 sayılı kanun ile ülkemizde meydana gelen iş kazalarını gelişmiş ülkler standartlarına getirilmesi hedeflenmiştir. Profesyonel iş güvenliği uzmanlarımız ile işyerlerinde denetim ve gözetim sistemleri kuran firmamız, bu sistemleri başarıyla yöneterek muhtemel iş kazalarını önüne geçmektedir.

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarnın belirleyen uzmanlarımız, iş kayıplarının da önüne geçerek ülke ekonomisine katkı yapmaktadır. Mesleki eğitimleri tamamlayarak iş güvenliği uzmanı olarak hizmet veren mühendislerimiz, yıllık çalışma planları hazırlayarak, iş kazalarının önlenmesi için işverenlere yol göstermektedirler. Hızla gelişen üretim teknolojisinin gerisinde kalmamak için sürekli mesleki eğitimler alan uzmanlarınız, iş ve işçi sağlığını korumak için önlemler geliştirmektedir. İş hayatı için oldukça önem arz eden 6331 sayılı kanun, iş sağlığı hususunda hizmet veren güvenlik uzmanı kişilerin sertifikalı olmalarını şart koşmuştur. Mesleki eğitimden geçmiş kişiler iş uzmanı olarak görev yapmakta, işletmelerin risk analizlerini değerlendirmektedir. Bina görevlisi çalıştıran tüm apartmalar iş yeri statüsünde olup, risk analizi yaptırmak zorundadırlar. 

Firmamız önde gelen iş yerlerine gerek işyeri hekimliği gereksede iş güvenliği hizmeti sunmkatadır. Başarılı ve sağlıklı bir iş hayatı için yoğun çalışmalar yapan Yörük osgb, sunduğu tüm hizmetlerde cazip fiyatlar uygulamakta, iş verenlerce takdir edilmektedir.

Güvenli İşyeri Ortamı için Sunduğumuz Hizmetler

 • İş sağlık ve güvenlik kurulu oluşturmak
 • İşyerlerinde denetim ve gözetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş sağlığı için iç yönetmeliklerin hazırlanması
 • Yıllık eğitim planlarının hazırlanması
 • Yasal mevzuat gereğince alınması gerekli tüm eğitimlerin
  çalışan personele verilmesi
 • Risk tespiti ve değerlendirmesi yapmak
 • Çalışma talimatlarının hazırlanması
 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlaması ve
  hayata  geçirilmesi
 • Acil durumlara dair planların hazırlanması
 • Tatbikat hazırlığı ve uygulaması
 • Yıllık çalışma planlarının hazırlanması
 • Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması
 • Kaza, kök neden analizlerinin yapılması
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak
 • Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin planlanması ve tatbik edilmesi
 • Uygun KKD kullanımını sağlamak
0212 519 67 42